Документ z0281-96, редакцiя вiд 15.03.1996 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 07.12.07 20:16 ]


 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 П О Р Я Д О К
 N 57 від 15.03.96 Зареєстровано в Міністерстві
 м.Київ юстиції України
 10 червня 1996 р.
 vd960315 vn57 за N 281/1306
 Затверджено
 наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 15.03.96 р.
 N 57 ( z0279-96 )
 Порядок
 обстеження осіб, які потребують зміни (корекції)
 статевої належності
 1. Зміна (корекція) статевої належності (зміна громадянської
статі), а також ендокринна та хірургічна корекція статевої
належності при наявності показань може проводитись у виняткових
випадках особам по досягненні 25 років, за їх особистою заявою.
 2. Особи, що потребують зміни (корекції) статевої належності,
з питань зміни (корекції) статевої належності звертаються за
місцем проживання до сексопатолога, визначеного для роботи з ними
місцевими органами охорони здоров'я.
 3. Обстеження, котрі забезпечує обласний (міський, районний)
сексопатолог при наданні допомоги особам, які потребують зміни
(корекції) статевої належності:
 3.1. Повне сексологічне обстеження з максимальним
підтвердженням даними об'єктивного стану.
 3.2. Диференційна діагностика з визначенням гомосексуалізму,
психічного захворювання та інших перверзій.
 3.3. Стаціонарне психіатричне обстеження на рівні клініки
протягом не менш 30 днів з повним психологічним та
патопсихологічним обстеженням (при відсутності можливості
обстеження за місцем проживання останнє проводиться у Київському
міському психоневрологічному диспансері). Проведення обстеження на
базі психосоматичних та кризових стаціонарів не рекомендовано.
 3.4. Ендокринологічне та соматичне обстеження, адекватне для
з'ясування протипоказань для ендокринної та хірургічної корекції.
 3.5. Динамічне спостереження за особою, яка потребує зміни
(корекції) статевої належності, для визначення рівня її соціальної
адаптації не менше року та 1 раз у 3 місяці - оцінка стану,
об'єктивний опис поведінки на роботі за місцем проживання для
виключення асоціальної, делінкветної поведінки, алкоголізму,
наркоманії.
 4. Особи, що потребують зміни (корекції) статевої належності
повинні бути попереджені про неможливість після зміни (корекції)
статевої належності мати власних дітей, втрату сексуальних
почуттів та всі інші можливі ускладнення та труднощі. З ними
повинна проводитися інтенсивна психотерапевтична робота,
спрямована на відмову пацієнта від зміни (корекції) статевої
належності.
 5. У тих випадках, коли сексопатолог вважає, що зміна
(корекція) статевої належності з приводу транссексуалізму
необхідна, від надсилає (подає) медичну документацію до комісії.
Якщо пацієнт з наявністю протипоказань вимагає направлення на
комісію, сексопатолог повинен надіслати на адресу комісії свій
висновок та необхідну документацію.
 6. Після проходження пацієнтом комісії та вирішення питання
про зміну (корекцію) його статевої належності сексопатолог
зобов'язаний:
 6.1. Здійснювати постійну допомогу в соціально-психологічній
адаптації після зміни (корекції) статевої належності.
 6.2. Вести постійну ендокринологічну корекцію протягом не
менше року з наступним поданням до комісії висновків для вирішення
питання про операційну корекцію.
 7. У випадку, якщо комісія приймає рішення про недоцільність
зміни (корекції) статевої належності, сексопатолог повинен
здійснити психотерапевтичну корекцію масштабів переживання (при
необхідності - медикаментозну корекцію) з метою запобігти
суїцидальним випадкам. При наявності показань для невідкладної
госпіталізації він направляє хворого до стаціонару.
 8. У разі ускладнення ендокринологічної корекції або
соціально-психологічної адаптації сексопатолог має змогу
звернутися до комісії. Якщо існує обгрунтована необхідність,
пацієнт може бути викликаний для повторної консультації.
 9. Обстеження, які проводить психолог при наданні допомоги
особам, що потребують зміни (корекції) статевої належності:
 Психолог за місцем проживання або психолог комісії проводить
повне психологічне обстеження з обов'язковим відображенням таких
пунктів:
 9.1. Рівень соціально-психологічної корекції на даний час.
 9.2. Здатність особи до соціально-психологічної адаптації, у
тому числі:
 а) наявність рис характеру, які ускладнюють (роблять
неможливою) соціально-психологічну адаптацію після зміни
громадянської статі;
 б) диференціація особистої та ситуативної тривожності;
 в) тенденції до асоціальної поведінки та асоціальних вчинків.
 9.3. Ступінь ідентифікації особи з бажаною статтю відповідно
до даних методик патопсихологічного обстеження.
 9.4. Наявність або відсутність порушень мислення та
емоційно-вольової сфери.
 9.5. Наявність навиків поведінки бажаної статі.
 9.6. Ступінь реалістичності самооцінки зараз та у бажаній
статі.
 9.7. Соціально-побутові умови даного пацієнта.
 10. Після рішення комісії про зміну статевої належності
психологом здійснюється допомога в соціально-психологічній
адаптації в новій громадянській статі з урахуванням особливостей
особи та соціальної сфери.
 11. Перед кожним наступним етапом корекції психолог здійснює
повторне психологічне обстеження з урахуванням рівня адаптації та
прогнозування подальшої адаптації.
 12. Порядок направлення на операційну корекцію:
 12.1. Операційна корекція може бути проведена не раніше як
через рік після повної психологічної і соціальної адаптації
пацієнта, підтвердженої сексопатологом, психологом і психіатром.
 12.2. Кожний наступний етап корекції проводиться не раніше
часу, зазначеного комісією.
 12.3. У перервах між етапами корекції пацієнт знаходиться під
постійним наглядом сексопатолога за місцем проживання.
 12.4. Перед кожним наступним етапом корекції пацієнт
викликається на комісію. Тільки підтвердження спеціалістів комісії
про достатню адаптацію є показанням для продовження корекції.
 12.5. Після проведення операційної корекції пацієнту
видається медичне свідоцтво про зміну статевої належності, як
підстава для внесення змін в актовий запис про народження цієї
особи і видачі нового свідоцтва про народження (додаток N 1 до
Порядку).
 Додаток N 1
 до Порядку обстеження осіб, які
 потребують зміни (корекції)
 статевої належності
 Міністерство охорони здоров'я України
 Постійно діюча комісія з питань зміни (корекції)
 статевої належності
 Медичне свідоцтво
 про зміну статевої належності
 ____________________ м.Київ
 дата
 Згідно з рішенням постійно діючої комісії з питань зміни
(корекції) статевої належності при Міністерстві охорони здоров'я
України (протокол N _______ від "___" ______________ 199 ___ р.)
гр. ______________________________________________________________
 прізвище, ім'я, по батькові
в ________________________________________________________________
 назва медичного закладу
була проведена зміна статевої належності з _______________________
на _______________________ стать.
 Відповідно до ст.51 Основ законодавства України про охорону
здоров'я зміна статевої належності є підставою для внесення змін в
актовий запис про народження і видачі нового свідоцтва про
народження.
 Голова комісії ___________________ ____________________
 підпис П.І.Б.
 М.П.

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2007


Напечатать>>>
Назад >>>